Arvonlisäverottomuus

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle osana sosiaalihuoltopalveluja.  

Yksityiset sosiaalipalvelut voivat myydä palveluja arvonlisäverottomasti, silloin kun ovat rekisteröityneet kunnalle yksityiseksi sosiaalipalvelun tai tukipalvelun tuottajaksi. 

Lumina Caren tuottamat kotipalvelut ovat arvonlisäverotonta sosiaalipalvelua, kun asiakkaan toimintakyky on alentunut esimerkiksi sairauden, vamman tai ikääntymisen vuoksi.  

Kotipalveluilla tarkoitetaan: asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä  tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista. Kotipalvelujen tukipalveluilla taas tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.