Kotisairaanhoito

Lumina Care - Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito säästää asiakkaan aikaa ja vaivaa rutiininomaisissa toimenpiteissä, joita varten muutoin olisi lähdettävä terveyskeskukseen. Asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin pohjautuva yksilöllinen hoitosuunnitelma laaditaan maksuttomalla ensikäynnillä, jossa asiakasta todella kuunnellaan ja keskustellaan aidosti sen hetkisestä palvelutarpeesta.

Sairaanhoitajamme neuvovat, ohjaavat ja tukevat sekä potilasta että omaisia koko hoidon ajan. Teemme myös yksittäisiä kotikäyntejä ja autamme pitkäaikaisessa toipumisessa. Kotisairaanhoito palveluja voidaan liittää muihin kotihoito palveluihimme.

Mitä kotisairaanhoito sisältää?

Kotisairaanhoidolliset tehtäviä ovat mm.

 • Lääkkeiden annostelu ja jakaminen, lääkeinjektiot
 • Lääkitykseen liittyvä neuvonta ja ohjaus, apteekkiasioiden hoito
 • Ihon ja haavan tarkkailu ja hoito, ompeleiden poisto
 • Verenpaineen ja verensokerin mittaus ja seuranta, sekä niihin liittyvä neuvonta
 • Veri- ja virtsanäytteiden ottaminen ja toimittaminen laboratorioon
 • Korvahuuhtelut
 • Silmätippojen laittaminen
 • Avannepotilaan hoito
 • Katetrointi
 • Muistitestit
 • Hoitajan mukanaolo lääkärikäynnillä
 • Yhteistyö hoitavan lääkärin kanssa