SAANKO TUKIA?

Suomessa kotiin ostettavissa palveluissa on mahdollista saada monenlaista tukea.  Kaikilla on oikeus vähentään palvelut verotuksessa saamalla Kotitalousvähennystä.  Mikäli tarvitsen kotiin sosiaali- ja terveyspalveluja olet oikeutettu saada palvelut ilman arvonlisäveroa.  Monessa kunnassa on nykyään käytössä palveluseteli, jonka avulla voit valita yksityisen palveluntuottajan ja kunnallisen palvelun väliltä. Kotihoitoon on saatavana myös erilaisia tukia Kelalta ja Kunnilta. 

Eläkeläisen tuet

Veteraanien rintamalisä

Rintamalisää maksetaan miehille tai naisille, joilla on rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus. 

Rintamalisän määrä on 49,22 e/kk. Rintamalisään eivät vaikuta saajan tulot eikä omaisuus.

Rintamalisä on verotonta tuloa.

Eläke

Eläkeläiset ovat oikeutettu saamaan eläkettä, mikäli eläke on pieni tai sitä ei ole, niin kela maksaa takuueläkettä, joten kaikki eläkeläiset saavat vähintään 732 euroa kuukaudessa. Pientuloiset eläkkeensaajat saavat kelalta asumistukea. 

Eläkeensaajan hoitotuki

Hoitotuella tuetaan pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä sekä ylläpidetään hänen toimintakykyä, kuntoutusta sekä hoitoa. 

Hoitotukea voi hakea, jos toimintakyky on sairauden tai vammaisuuden vuoksi heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan.Toimintakyvyn katsotaan olevan heikentynyt, kun sairaus tai vamma heikentää kykyä huolehtia itsestään. 

Hoitotuen saamiseksi sinulla pitää olla Lääkärin C-Lausunto, ja palvelusopimus palveluntuottajan kanssa.


Sairastumisen tuet


Lääkekorvaukset

Sinulla on mahdollisuus saada lääkärin kirjoittamasta lääkkeistä korvausta, jotka ovat määrätty sairautesi hoitoon. Apteekki tarkistaa sähköisesti oikeutesi korvaukseen ja saat korvauksen suorakorvauksena jo paikan päällä apteekissa.

Apteekissa voit vaihtaa lääkärin määräämän lääkkeen myös edullisempaa vaihtokelpoiseen lääkevalmisteeseen, mikäli lääkärisi ei ole kieltänyt vaihtoa. 

Perustuki on 35 % hinnasta

Alempi erityiskorvaus on 65 % hinnasta

Ylempi erityiskorvaus on 100 % hinnasta.

Erityiskorvauksia varten pitää toimittaa B-lausunto lääkäriltä Kelaan.

Jos lääkekulut ovat yli 672 € vuodessa, saa ylimenevän osan kokonaan korvattuna.

Matkatuki

Voit saada matkatukea sairautesi hoitoon liittyvistä matkoista, kun kustannukset ylittävät omavastuun osuuden.  Kela korvaa myös kuntoutukseen liittyviä matkoja, mikäli kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen.  

Kela tukee yleensä halvinta matkustustapaa lähimpään julkiseen tai yksityiseen lääkäriin, mikäli käytät matkustamisessa taksia, sinulla tulee terveydenhuollon antamana todistus sen tarpeellisuudesta.  

Mikäli tarvitset saattajaa ja hoitohenkilökunta on katsonut saattajan tarpeelliseksi sairautesi perusteella, myös hänen matkakulut korvataan. 

Mikäli joudut yöpymään matkalla tutkimuksiin, voit saada yöpymisrahaa enintään 20,18 euroa vuorokaudesta