Tietosuoja

Lumina Caren asiakkaana olet meille tärkeä ja noudatamme henkilötietojen salassapitoa.  Emme luovuta henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle. 

Lumina Care noudattaa yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeistuksia henkilötietojen käsittelystä.

Lumina Carella henkilötietoja käsittelee ainoastaan sellaiset henkilöt, joilla on niiden käsittelyyn oikeus ja työtehtävät sitä edellyttävät.  Jokaista työntekijää sitoo salassapitovelvollisuus.

Lumina Care ei luovuta tietojasi edelleen kolmansille osapuolille muutoin kuin asiakkaan omalla suostumuksella tai lainsäädännön perusteella.